Publikacja Enpulse:

Zaangażowanie 2020. Raport.

Wypełnij formularz, aby
pobrać raport.

3 na 4 pracowników lubi swoje miejsce pracy.

"

Wgląd w zaangażowanie pracowników polskich firm.

Zaangażowanie pracowników - to pojęcie coraz częściej pojawia się w dyskusjach prowadzonych zarówno przez przedsiębiorców, jak i specjalistów HR. Pojęcie to znacznie wykracza poza czystą satysfakcję z pracy, czy motywację do działania, a budowanie zaangażowania wymaga od pracodawcy regularnego mierzenia i precyzyjnego reagowania w oparciu o zebrane dane.

Dlatego właśnie kierujemy do Ciebie ten raport.

Dzięki niemu nie tylko poznasz, w jaki sposób można badać zaangażowanie, dowiesz się, co aktualnie stanowi najważniejsze trudności w budowaniu zaangażowania pracowników w Polsce, ale i jak sobie radzić z tymi kwestiami.

Publikacja „Zaangażowanie 2020. Raport.” stanowi kompleksowe opracowanie wyników pulsacyjnego badania zaangażowania Enpulse w 2020 roku.

POBIERZ RAPORT

Niewiele ponad połowa pracowników realizuje swoje pomysły w pracy

"

Zaangażowanie 2020. Raport.

POBIERZ RAPORT

Wypełnij formularz, aby pobrać bezpłatnie.

Analiza na podstawie danych z platformy Enpulse:

  • Czym jest zaangażowanie pracowników oraz w jaki sposób je badać we współczesnym świecie;
  • Jakie kluczowe czynniki budują zaangażowanie pracowników;
  • Które z tych czynników, patrząc na dane Enpulse, okazują się największym wyzwaniem przybudowaniu zaangażowania wśród pracowników na polskim rynku;
  • Przy pomocy jakich działań, narzędzi można budować zaangażowanie i tym samym poprawiać wyniki swojej organizacji.
POBIERZ RAPORT

Wszystkie informacje zostały pozyskane w badaniu zaangażowania Enpulse. W pulsacyjnym badaniu wzięło udział 6436 pracowników polskich firm, reprezentujących zróżnicowany przekrój branżowy.

Dobra atmosfera motywuje 4 na 5 pracowników.

"

Komentarze ekspertów:

Wyzwanie na 2021 rok dla pracodawców brzmi: pracuj nad transparentną komunikacją. Jak pokazują wyniki raportu Enpulse tylko 58% pracowników twierdzi, że są informowani o planach i sytuacji firmy.


A przecież właśnie ta wiedza, z perspektywy każdego pracownika wydaje się kluczowa. Bez tych informacji trudno o zaangażowanie.


Kolejne wyzwanie na ten rok to praca nad docenianiem i uznaniem pracowników. W wielu firmach wciąż pokutuje przekonanie, że właściwych postaw pracowników nie ma co komentować, ważniejsze jest wskazywanie niedociągnięć. Z punktu widzenia budowy zaangażowania pracowników, takie zachowania mogą co najwyżej demotywować.


2021 rok powinien stać się czasem uważności. Jej brak pogarsza jakość naszego życia, doświadczeń (również tych pracowniczych). Sprawia, że oddalamy się od siebie jako ludzie. Nasze relacje słabną, a z czasem całkowicie zanikają. Nie zwracamy uwagi na wartości obowiązujące w zespole, coraz większą trudność sprawia nam komunikacja. W efekcie w organizacji powstają konflikty i spada zaangażowanie.

Raport szczegółowo analizuje zaangażowanie pracowników w niezwykle trudnym 2020 roku, a także sugeruje konkretne rozwiązania m.in. dla kadry zarządzającej/działów HR w obszarze podnoszenia zaangażowania pracowników.


Wyższy procent (74%) pracowników zdeterminowanych do całkowitego zaangażowania się w swoją pracę może wynikać z często jednocześnie występującej wzmożonej aktywności przełożonych w obszarze komunikacji i chęci „bycia blisko” pracowników w tym trudnym okresie. Kluczową rolą w 2020 roku okazała się rola HR, których zadaniem było zapewnienie m.in. poczucia stabilizacji u pracowników, co finalnie przełożyło się na ich zwiększone przywiązanie.


Równocześnie pracownicy rozumieli „powagę sytuacji” i wyjątkowo angażowali się w pracę, zdając sobie sprawę, że wspólnie pracują na lepsze jutro- to właśnie praca zespołowa dodatkowo mobilizowała ich do wytężonej pracy (również 74% badanych). Wiele firm okres pandemii wykorzystało na wspólne opracowanie rozwiązań dot. jak najszybszego wyjścia z kryzysu, równolegle poświęcając czas na szkolenia, na które wcześniej brakowało czasu.

Maja Gojtowska

Autorka bloga Gojtowska.com, ekspert ds. employer brandingu.

Country Manager, Orienta Polska Sp. z o.o.

Oliwia Burdeńska

Zaangażowanie 2020. Raport.

POBIERZ RAPORT

Wypełnij formularz, aby pobrać bezpłatnie.

Platforma Enpulse jest częścią Zmotywowani.pl


Zmotywowani.pl Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 56

02-146 Warszawa