Rola bezpośrednich przełożonych
w kształtowaniu
dobrostanu pracowników

Wypełnij formularz, aby
pobrać raport.

Poziom wsparcia bezpośrednich przełożonych różni się

w zależności od wymiaru.

"

"

Dobrostan pracowników polskich firm.

Dobrostan to pojęcie wielowymiarowe, złożone z różnych obszarów takich jak kariera, relacje społeczne, finanse, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, środowisko naturalne, dobrostan cyfrowy i inne.

Bezpośredni przełożeni odgrywają ważną rolę w kształtowaniu dobrostanu pracowników.
To oni na co dzień obserwują ich potrzeby i sposób pracy.
Mogą wpływać na to, jaka jest atmosfera w zespole, jaki rodzaj komunikacji panuje między pracownikami i to w jakich warunkach pracują. To właśnie do nich, w pierwszej kolejności, pracownicy zgłaszają ewentualne uwagi i zapotrzebowania.

Informacje zawarte w tym raporcie są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych wzmacnianiem współpracy między pracownikami a pracodawcami, a także tych, którzy po prostu uważają, że dobrostan pracowników jest ważny.


POBIERZ RAPORT

Najniższe wyniki w różnych obszarach dobrostanu odnotowano wśród pracowników, których staż pracy to 5-10 lat.

"

Rola bezpośrednich przełożonych
w kształtowaniu dobrostanu pracowników

POBIERZ RAPORT

Wypełnij formularz, aby pobrać bezpłatnie.

Komentarze ekspertów:

Maja Gojtowska

Autorka bloga Gojtowska.com, ekspert ds. employer brandingu.

Założycielka

The Wellness Institute

Ewa Stelmasiak

O dobrostanie pracowników i działaniach go wspierających mówi się najczęściej w kontekście inicjatyw podejmowanych z poziomu całej organizacji - aktywnościach wspierających wellbeing fizyczny, coraz częściej również psychiczny.


Wciąż za mało mówi się, że kluczową rolę w kształtowaniu dobrostanu pracowników odgrywają bezpośredni przełożeni. Ich świadomość, wiedza, ale przede wszystkich umiejętność wykorzystania ich w praktyce decydują o tym jak pracownik będzie się czuł w organizacji.


Po prawie dwóch latach pandemii, która przełożyła się na popularyzację pracy zdalnej i hybrydowej zaskakuje, że najniżej oceniany wymiar dobrostanu, to dobrostan fizyczny.


Wyniki badania potwierdzają tylko, że managerowie cały czas nie potrafią skutecznie zarządzać rozproszonymi zespołami, realnie odczuwają brak skutecznych w tym obszarze narzędzi formalnych i prawnych. Dla pracodawców to sygnał, że tej wiedzy w organizacjach cały czas brakuje.

Wyniki badania malują dość pozytywny obraz tego jak przełożeni dbają o dobrostan pracowników. Nie są to jednak wyniki zdecydowanie pozytywne, ale umiarkowanie pozytywne. Świadczy to o tym, że jest jeszcze wiele do zrobienia zarówno w zakresie rozwoju świadomości samych liderów, jak i działań pracodawców, by wzmacniać ich kompetencje w tym zakresie.


W dobie transformacji świata pracy, kultury hybrydowej i współtworzenia nowych norm kulturowych wynik na poziomie „dość pozytywny” jest zdecydowanie niewystarczający.


Polskich przełożonych można uznać za liderów dobrostanu w dwóch aspektach. Są nimi wspieranie pracowników w sprawach zawodowych i ich docenianie.


Wsparcie dla dobrostanu pracowników powinno być jednak bardziej zrównoważone i uwzględniać więcej wymiarów dobrostanu, w tym dbanie o zdrowie i równe traktowanie.

Rola bezpośrednich przełożonych
w kształtowaniu dobrostanu pracowników

POBIERZ RAPORT

Wypełnij formularz, aby pobrać bezpłatnie.

Platforma Enpulse jest częścią Zmotywowani.pl


Zmotywowani.pl Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 56

02-146 Warszawa