Publikacja Enpulse:

Zaangażowanie
Raport 2021

Wypełnij formularz, aby
pobrać raport.

"

Ogólny wskaźnik zaangażowania w 2021 roku wyniósł 63%, jest to to 2 p.p. niższy wynik niż w roku 2020 (2019 wskaźnik wyniósł 64%).

Dlaczego warto zapoznać się z raportem?

Raport stanowi kompleksowe opracowanie wyników badania zaangażowania pracowników przeprowadzonego z wykorzystaniem metodologii Enpulse w 2021 roku (styczeń — grudzień) wśród pracowników w Polsce.

POBIERZ RAPORT

Zaangażowanie to nie jest projekt - to proces, który ciągle, bezustannie udoskonalamy. Dlaczego to takie ważne? Czy w ogóle zaangażowanie jest ważne dla firmy, dla pracownika, dla człowieka?

Bez zaangażowania nie mamy chęci do działania, nie rozwijamy nie tylko produktów i usług w organizacjach, ale co ważniejsze nie rozwijamy siebie. I wcale nie chodzi tu o kolejne kursy, szkolenia czy studia. Zaangażowanie pozwala nam dostrzegać rzeczy takimi jakimi są, a nawet kształtować środowisko, w którym żyjemy, tak aby było dopasowane do naszych potrzeb.

"

Tylko 33%

ankietowanych czuło się inspirowane do działania przez bezpośredniego przełożonego.

Zaangażowanie Raport 2021

POBIERZ RAPORT

Wypełnij formularz, aby pobrać bezpłatnie.

Analiza na podstawie danych z platformy Enpulse:

  • Czym jest zaangażowanie pracowników oraz w jaki sposób je badać we współczesnym świecie;
  • Jakie kluczowe czynniki budują zaangażowanie pracowników;
  • Które z tych czynników, patrząc na dane Enpulse, okazują się największym wyzwaniem przybudowaniu zaangażowania wśród pracowników na polskim rynku;
  • Przy pomocy jakich działań, narzędzi można budować zaangażowanie i tym samym poprawiać wyniki swojej organizacji.
POBIERZ RAPORT

Wszystkie informacje zostały pozyskane w badaniu zaangażowania Enpulse. W pulsacyjnym badaniu wzięło udział 6828 pracowników polskich firm, reprezentujących zróżnicowany przekrój branżowy.

"

50% badanych było zdania, że w pracy są skupieni na wykonaniu swoich obowiązków

Komentarze ekspertów:

Maja Gojtowska

Autorka bloga Gojtowska.com, ekspert ds. employer brandingu.

Zaangażowanie pracowników powoli, acz systemtycznie spada. Ogromny wpływ ma na to oczywiście przedłużająca się pandemia COVID-19, która odciska coraz większe piętno na pracownikach, a konkretnie ich psychice.


Potwierdzają to również badania Enpulse. Ponad 1 na 3 pracowników ma poczucie, że nie radzą sobie ze stresem w pracy, również 1 na 3 umie utrzymać równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Choćby z tego powodu wellbeing psychiczny powinien stać się tematem, który będzie zajmował pracodawców coraz bardziej. W innym przypadku prócz niskiego zaangażowania, mierzyć będą się też z depresjami czy wypaleniem zawodowym pracowników.


Aby być świadomym problemów, z którymi mierzą się pracownicy, pracodawcy muszą nie tylko regularnie mierzyć doświadczenia pracowników, ale przede wszystkim rozmawiać i inspirować swój zespół. To ostatnie to szczególnie rola przełożonych. Z tego powodu potrzebne jest dziś inwestowanie również w kompetencje menadżerów i praca nad ich motywacją. Warto zastanowić się jakie konkretne działania mogą w tym pomóc?Komunikowanie się to nieodłączny i niezmiernie istotny element ludzkiego życia. W sferze prywatnej, ale i w zawodowej komunikować możemy się w różnorodny sposób, a dzięki rozwojowi technologii komunikacja nabiera nowego wymiaru i odbywa się za pośrednictwem kolejnych nowszych technologicznie kanałów. W dobie koronawirusa skuteczna komunikacja oraz kształtujące się dzięki niej pozytywne relacje nabrały szczególnego znaczenia zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Powyższe implikuje konieczność dbania przez organizacje o to by komunikacja między pracownikami odbywała się na jak najwyższym poziomie.


Tylko właściwa komunikacja powoduje, że zespół czuje więź z pracodawcą i chce związać się z nim na dłużej. Nie jest istotne czy komunikacja w firmie odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy jest to rozmowa na żywo, rozmowa telefoniczna, poprzez wideoczat, komunikator, czy portal społecznościowy – szacunek i pozytywne nastawienie otwierają drzwi do nawiązania dobrych relacji. Właściwe relacje najczęściej skutkują pozytywną atmosferą w organizacji, która u większości pracowników ma istotny wpływ na decyzję o chęci kontynuowania zatrudnienia z pracodawcą.

Artur Dzięgielewski

Head of HR & Accounting w SmartLunch Sp. z o.o.

Zaangażowanie Raport 2021

POBIERZ RAPORT

Wypełnij formularz, aby pobrać bezpłatnie.

Platforma Enpulse jest częścią Zmotywowani.pl


Zmotywowani.pl Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 56

02-146 Warszawa